SPEAKERS

J Manjula

1

Prashanth Varma

2

Dr. Sunil Dachepalli

3

Dr. Suresh Akella

4

Crisna Chaitanya

5

Sushrit Pasupuleti

6

Dr. D. Kanakadurga

7

Ar.Narasimham Vadlamani V.L

8

Purnima Mandava

9

Shravya Varma

10

Pravallika Nagam

11

Adith Arun Eswaran

12